Rukopolaganje | masaža Yumeiho Kocuban | masaža Watt Pho | terapija kristalima

REIKI NAČELA


Upravo danas (sada) nemoj se ljutiti.
Upravo danas (sada) nemoj brinuti.
Poštuj svoje roditelje, ucitelje i starije.
Pošteno zaraduj za svoj hleb.
Budi zahvalan svemu što ti život donosi.

POZICIJE OTVARANJA I ZATVARANJA REIKI KANALA NAMERNO IZOSTAVLJENE

Reiki i Vežbe RUKOPOLAGANJA

 

 

Sl. 1

Obe ruke sa strogo skupljenim prstima se postave na teme. Na ovaj način se isceljuju glavobolje, oči, ublažava skleroza, Parkinsonova bolest, cerebralna paraliza. Poboljšava se pamćenje, cirkulacija, koncentracija, otklanjaju stresevi i otvara se 7 čakra.


Sl. 2

Obe ruke se postave na lice tako da prekriju oči. Koreni oba dlana da su u visini sinusa. Na ovaj se način isceljuju oči i svi očni problemi, sinusi, alergije, kijavica. Uravnote- žuju se funkcija hipofize i hormonskog sistema. Otklanjaju problemi u klimakterijumu. Otklanjaju nervoza i razdraž ljivost i naravno otvara se 6 čakra.

Sl. 3

Dlanove postavljamo na predeo slepoočnica. Tako se ublažava stres, isceljuju se prehlade, glavobolje, pojačava koncentracija.

Sl. 4

Ruke se postavljaju da prekriju uši. Na ovaj se način isceljuju glavobolja, očni živci, epilepsija, depresija, bolesti nosa i grla. Uravnotežuje se moždana cirkulacija, smanjuje zujanje u ušima. Osnovna je pozicija kod svih bolesti.

Sl. 5

Dlanove postavljamo na potiljak u predeo malog mozga, dok vrhovi prstiju moraju biti na dnu lobanje. Ovo je zahvat na refleksnim zonama od prve do četvrte glavne čakre. Povoljno deluje kod stresa, glavobolja, bolesti oka, prehlada, astme, povraćanja, problema sa gutanjem, problema sa cirkulacijom, kod bolesti urogenitalnog sistema.

Sl. 6

Dlanove postavljamo na prednji deo vrata područje pete glavne čakre. Osnovna pozicija za štitnu žlezdu i vratne limfne zone. Tako se uravnotežuje metabolizam, otklanjaju problemi sa viškom ili manjkom kilograma, lupanje srca i drhtavica. Otklanjaju se mucanje, fobije, bolovi u grlu, bolesti krajnika. Uravnotežuje se krvni pritisak.

 

Sl. 7

Dodatna pozicija. Ruke se postavljaju sa prstima prema dole tako da koreni dlanova budu u visini ključnih kostiju. Na ovaj način se dodaje energija na glavne energetske kanale i energija tom pozicijom teče kroz celo telo. Isceljuju se obolenja ključnih kostiju, bronhitis, astma, kašalj, emocije. Pospešuje se cirkulacija srca.


Sl. 8

Ruke se stave jedna do druge ispod rebara u visini solarnog pleksusa sa leve strane. Na ovaj način se uravnotežuje rad gušterače, tankog i debelog creva. Time se poboljšava razmena materija, ublažava šećerna bolest.

Sl. 9

Ruke se postave jedna do druge iznad pupka u predeo tzv. solarnog pleksusa. Na ovaj način se uravnotežuje rad želuca(isceljuje se čir), jetre, žučne kese, gušterače, varenje. Tako se otvara 3 čakra.

Sl. 10

Ruke se stavljaju jedna do druge ispod rebara na desnu stranu u predeo jetre. Na ovaj način se uravnotežuje rad dvanaestopalač nog creva, jetre, žučne kese, deo debelog creva. Pospešuje se metabolizam i varenje, otkljanja anemija.

 

Sl. 11

Takozvana Tpozicija, osnovna za četvrtu čakru i žlezdu timus. Jedan dlan se postavi na prsnu kost, drugi dlan poprečno iznad. Tako se jača imunitet, ublažavaju srčani problemi, pospešuju krvotok, limfotok, isceljuju bolesti pluća. Otkljanjaju problemi sa sluhom, depresija, problemi osećajnosti itd.


 

Sl. 12

Takozvana pozicija Vili pozicija na preponama. Na ovaj način se isceljuju problemi urogenitalnog sistema, debelo crevo, jajnici, jajovodi, tumori na jajnicima, materici i bešici. Pomaže kod problema u menopauzi i kod seksualnih poremećaja. Pospešuje varenje. Otvara se prva i druga čakra.


 

Sl. 13

Postave se ruke na oba kolena a može se raditi i svako pojedinač no koleno sa obe ruke. Na ovaj način se isceljuju artritis, artroza, reuma. Jačaju se tetive, meniskus. Pospeš uje se krvotok, limfotok, otklanjaju otoci, reguliše se krvni pritisak.


Sl. 14

Ruke se postave na oba skočna zgloba a može se raditi i pojedinačno svaki skočni zglob. Na ovaj način se poboljšava poremeć ena cirkulacija kod osoba sa dijabetesom; sa proširenim venama. Jačaju se sami skočni zglobovi.

Sl. 15

Ruke se postave na tabane tako da se koreni tabana nalaze ispod prstiju. Na ovaj način se otvaraju svi energetski kanali, izuzetno se pojačava protok krvi u organizmu; smanjuju se otoci. Ublažavaju se reumatski bolovi i artritis stopala. Pri promeni položaja ruku krećući se od jednog dela tela ka drugom(u ovom slučaju od stopala ka ramenima), neka vam jedna ruka uvek klizi po telu pacijenta kako biste zadržali konstantan protok energije između vas kao reiki kanala i primaoca.

Sl. 16

Dlanovima pokrivamo područje ramena i nadramenih mišića. Ovo su pozicije sporednih čakri. Deluje kod glavobolja, napetosti vrata i ramena; stresnog stanja organizma itd.

 

Sl. 17

Ruke se postave na gornji deo rebara tako da su krajevi dlanova u kanalu kičmenog stubaOva pozicija ruku desno i levo na gornjim delovima rebara deluje isceljujuće na bolesti pluća, ukljanja napetost i stres, smiruje emocije.


Sl. 18

Ruke se postavljaju nasuprot 17-te pozicije s tim da su prsti u kanalu kičmenog stuba.

Sl. 19

Dlanove postavljamo na predeo bubrega i nadbubrež nih žlezda. Deluje kod napetosti, raznih alergija, problema sa funkcijom bubrega, u stanjima šoka, kod detoksinacije organizma itd.

Sl. 20

Ruke se stavljaju na dno kičme u obliku slova T .Na ovaj način se isceljuju išijas, prostata, bešika, hemoroidi i bolesti urogenitalnog sistema.

Sl. 21

Dodatni položaj-ruke se postavljaju sa strane na kukove tako da su jedna naspram druge. I na ovaj se način isceljuju išijas, bolovi u leđima, kukovima. Popravljaju se raspoloženje i emocije.

SL. 22

Ruke se postavljaju na pregibe ispod kolena. Pospešuju se krvotok i limfotok, i isceljujuće deluje na kolena i proširene vene.

 

Sl. 23

Ruke se postavlju na skočne zglobove. Na ovaj način se isceljuju uganuća, iščašenja, pobolj- šava se krvotok


Sl. 24

Ruke se postave na tabane tako da se koreni tabana nalaze ispod prstiju. Na ovaj način se otvaraju svi energetski kanali, izuzetno se pojačava protok krvi u organizmu; smanjuju se otoci. Ublažavaju se reumatski bolovi i artritis stopala. Pri promeni položaja ruku krećući se od jednog dela tela ka drugom(u ovom slučaju od stopala ka ramenima), neka vam jedna ruka uvek klizi po telu pacijenta kako biste zadržali konstantan protok energije između vas kao reiki kanala i primaoca.

Sl. 25

Leva ruka se postavlja na dno kičme a desna na vratni deo kičme. Na ovaj način se balansira energija, otklanjaju bolovi u celoj kičmi i omogućava maksimalni protok energije.

 

Sl. 26

Nakon 5 min. desnu ruku pomeramo na teme glave. Ova dva položaja su dodatna i služe za balansiranje i usklađivanje energije kroz celo telo.


Reiki i vežbe AUTOTRETMANA

Sl. 27

Ruke se stave jedna do druge na teme. Tako se uravnote- žuje funkcija hipofize, poboljšava sluh, otklanjaju napetost, glavobolje. Na ovaj način se otvara 7 čakra.

Sl. 28

Jedna se ruka stavi na čelo a druga nasuprot, na zadnji deo glave. Ovom pozicijom se otvara 6 čakra; uravnotežuje funkcionisanje hipofize, isceljuju se glavobolje, sinusi, poboljšava se pamćenje, vid.

Sl. 29

Obe ruke se stave na lice. Ovom pozicijom otvaramo 6 čakru, isceljujući delujemo na sinuse i probleme očiju

Sl. 30

Ruke se stave jedna naspram druge preko ušiju tako da prsti prekriju slepoočnice. Tretiraju se sve akupunkturne tačke koje se nalaze u ušnoj školjci. Isceljuju se upale uha, popravlja sluh i ravnoteža

Sl. 31

Obe ruke se stave na zadnji deo glave. Ovom pozicijom se poboljšava cirkulacija glave, pamćenje, isceljuju se vratni pršljenovi.

Sl. 32

Jedna ruka se stavi na vratne pršljenove a druga na prednju stranu vrata. Ovim načinom uravnotež ujemo rad štitne žlezde, isceljujemo gripu, anginu, promuklost. Otklanja se ljutnja, problemi u komunikaciji.

Sl. 33

Desna ruka se stavi na levo rame a leva na desno rame. Ovom pozicijom se aktiviraju glavni energetski kanali.

Sl. 34

Obe ruke se stave na srčanu čakru jedna pored druge. Ova pozicija pospešuje cirkulaciju, uravnotežuje rad srca, pluća i emocije.

Sl. 35

Obe ruke se stave jedna do druge ispod rebara na desnu stranu. Ovom pozicijom uravnotežujemo rad želuca, jetre, žučne kese, dela debelog creva. Poboljšava se varenje.

 

Sl. 36

Obe ruke se stave jedna do druge ispod rebara na sredinu u predeo želuca. I ovom pozicijom uravnotežujemo rad želuca, zatim dvanaestopalač nog creva i dela debelog creva. Takođe se poboljšava varenje.  

Sl. 37

Obe ruke se stave jedna do druge ispod rebara na levu stranu. Ovo uravnotežuje rad tankog creva, gušterače (smanjuju se problemi vezani za dijabetes).

Sl. 38

Jedna ruka se stavi iznad a druga ispod pupka. Ovom pozicijom uravnotežujemo rad i tankog i debelog creva, poboljšavamo varenje.  

Sl. 39

Obe ruke postavimo u obliku slova "V" na donji deo stomaka. I ova pozicija uravnotežuje rad tankog i debelog creva, zatim jajnika, materice, bešike, prostate.

Sl. 40

Ruke postavimo na kolena. Ovom pozicijom pospešujemo krvotok, delujemo isceljujući na kolena. .

Sl. 41

Dlanove postavimo u predeo bubrega i nadbubrežnih žlezdi. Ovom pozicijom poboljšavamo rad bubrega, pojačavamo detoksinaciju organizma, ublažavamo stanja šoka, otklanjamo emotivnu napetost, razne alergije.

Sl. 42

Dodatna pozicija.


 Sl. 43

Ruke se stave na tabane tako da su koreni tabana nalaze ispod prstiju. Ovom pozicijom se otvaraju svi energetski kanali, izaziva se maksimalna cirkulacija u organizmu, smanjuju se otoci, ublažava artritis i reuma stopala.

 

<<< NA VRH >>> ........<<< NA GLAVNU >>>