Laslo Boka

Kontakt telefon 064 2O5-2522

 

Rodj. 1956 god. Živi u Novom Sadu, jedan je od osnivača –Garuda centra za psihofizički razvoj-,bavi se isceliteljskim radom od l987 god. Osnivač je edukativnog programa koji se strogo bazira na tradicionalnim veštinama. Kroz ovaj program obuke možete steći kvalifikacije koje će vam omogućiti da postanete profesionalni terapeut i da ovladate znanjem u sledećim disciplinama:

* Terapeutske masaže koje su celovit pristup u upoznavanju funkcije organizma i eventualnih problema vezanih za razne disbalanse u funkciji istog, sa aspektom na energetsku strukturu. Sistem objedinjuje niz poznatih tehnika kao što su Kineske, Japanske i Tajlandske veštine masaže.

• Kiropraktike tj. Manualne veštine balansiranja statike tela sa primenom specijalnih zahvata na zglobovima , mišićima i tetivama.
• Tradicionalnog iscelivanja primenom i kanalisanjem univerzalne životne energije.
• Filipinske psi-hirurgije.
• Mako-ho vežbi istezanja.
• Zen meditacije

Zahvaljujući mnogim mojim učiteljima i poštujući stroga pravila tradicionalnog prenosa znanja, kao i dugom iskustvenom periodu , voljan sam zainteresovanima omogućiti pristup ovim drevnim veštinama

 

<<< NAZAD NA GLAVNU >>>